Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację przedmiotową na pokrycie kosztów obiektu wg. stawek jednostkowych do 1 m2 powierzchni obiektu sportowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p.: "z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych".

Czy samorządowy zakład budżetowy (zgodnie z u.f.p.) może otrzymać dotację przedmiotową na pokrycie kosztów obiektu wg. stawek jednostkowych do 1 m2 powierzchni obiektu sportowego?

Czy ww. dotacja spełnia wymagania, czy w tym przypadku chodzi o dotację na pokrycie części ceny konkretnych świadczeń lub jako rekompensata za wykonywanie konkretnych świadczeń po cenach obniżonych (tzw. dopłatę do ceny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX