Czy samorządowe podmioty lecznicze muszą spełniać wymagania przepisów o elektromobilności? - OpenLEX

Czy samorządowe podmioty lecznicze muszą spełniać wymagania przepisów o elektromobilności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r.

PYTANIE

Czy ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), z której wynika obowiązek zapewnienia określonej liczby pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym dotyczy podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie i czy dotyczy pojazdów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX