Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie działalności instytucja kultury przedstawiła zapotrzebowanie na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.000 zł. W sprawozdaniu rocznym wskazała, że wykorzystała z dotacji gminy na ten cel kwotę 60.000 zł. Wójt i kierownicy jednostek budżetowych nie są upoważnieni do zmian "wynagrodzeń". Zmiany takie są dokonywane przez radę gminy.

Czy cel, na jaki była pierwotnie przyznana dotacja dla samorządowej instytucji kultury może ulegać zmianie bez wiedzy organizatora?

Czy samorządowa instytucja kultury może samodzielnie zmienić cel przyznanej dotacji przez organizatora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?