Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe jest twierdzenie, że Samorządowa Instytucja Kultury, która na mocy ustawy o podatku od towarów i usług jest czynnym podatnikiem VAT, nie ma obowiązku przekazania organizatorowi – gminie, otrzymanego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym od operacji gospodarczych finansowanych z dotacji podmiotowej organizatora oraz przychodów z prowadzonej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?