Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2005 r.

PYTANIE

Proszę o interpretację prawną czy Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność zarobkową, np. prowadzić sklepik uczniowski itp., oraz czy dochód z prowadzonej działalności musi odprowadzać na konto organu prowadzącego szkołę?

W statucie szkoły istnieją zapisy: Do zadań samorządu należy współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do dysponowania, w oparciu o regulamin Samorządu i w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

W Regulaminie Samorządu Uczniowskiego znajdują się zapisy: Do zadań Samorządu należy pozyskiwanie funduszy oraz prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego. Wypracowane środki przeznacza się w uzgodnieniu z władzami szkoły na działalność statutową szkoły (zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych, itd.........). Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do dysponowania, w porozumieniu z władzami szkoły i opiekunem Samorządu, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?