Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy samochód, który odbiera odpady ze statku będący własnością portu stanowi portowe urządzenie odbiorcze i port musi posiadać wpis do BDO jako transportujący odpady?

Czy przewiezienie odpadów do magazynu portowego będzie stanowiło transport do kolejnego portowego urządzenia odbiorczego?

Czy zbieranie w nim odpadów i wstępne ich przesortowanie przed wywiezieniem do unieszkodliwienia/transportu wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów, bądź wytwarzanie uwzględniające przetwarzanie i zbieranie?

Port ma zatwierdzony plan gospodarowania odpadami ze statków ale ww. rozwiązania nie są w nim ujęte.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?