Czy samo oświadczenie właściciela o tym, że usunięcie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest wystarczające?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia drzew na terenie prywatnym. Na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza oraz część z niej wykorzystywana jest jako część mieszkalna.

Jakie dowody będą wiarygodne do ustalenia, czy wycinka drzew była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (wnioskodawca w tej sytuacji powinien uzyskać zezwolenie na usunięcie), czy powinno odbyć się to na zgłoszenie osób fizycznych?

Drzewa rosły wzdłuż ogrodzenia.

Czy samo oświadczenie właściciela o tym, że usunięcie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wystarczające?

Ponadto jedno z drzew było 3 pienne (obwód pnia na wys. 5 cm wskazywał na konieczność uzyskania zezwolenia bądź dokonania zgłoszenia), z czego zostały usunięte 2 pnie.

Czy w tej sytuacji należy traktować to jako usunięcie drzew czy jako zniszczenie?

Podczas oględzin Organ zmierzył najmniejsze średnice pni 2 usuniętych drzew w celu ustalenia obwodów pni na wysokości 130 cm niezbędnych do wyliczenia opłaty.

Jak organ powinien wyliczyć opłatę potrzebną do ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej - czy powinien ustalić opłatę na podstawie 2 usuniętych pni czy na podstawie 3 pni (czyli całego drzewa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX