Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co w przypadku, gdy pracownik zmienia wymiar czasu pracy z pełnego na 1/2 etatu, gdzie dniami jego pracy byłyby 2 lub 3 dni w tygodniu po 8 godzin, a w spółce obowiązuje 2-miesięczny okres rozliczeniowy?

Czy w stosunku do niego ma zastosowanie art. 143 k.p. mówiący o systemie skróconego tygodnia pracy?

Czy nadal obowiązuje go 2-miesięczny okres rozliczeniowy?

Jak zapisać w informacji dla pracownika w punkcie dotyczącym art. 29 § 3 k.p. (rozkład czasu pracy), jeśli pracodawca nie chce zapisać konkretnych dni pracy, ponieważ to będzie ruchome (uzależnione od potrzeb spółki)?

Czy pracodawca może podać w informacji: Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu czasu pracy do 7 dni od daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, którego harmonogram dotyczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?