Czy sam fakt, że największa masa odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie wynosi 30 Mg, kwalifikuje instalację do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W instalacji przetwarzane są odpady w ilości 9,5 Mg na dobę. Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane są w silosie o pojemności 30 Mg.

Czy sam fakt, że największa masa tych odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie wynosi 30 Mg (co jest jednoznaczne z tym, że może przyjąć odpady w ilości ponad 10 t/dobę), kwalifikuje instalację do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX