Nowość Czy sam fakt pozostawania w związku małżeńskim jest równoznaczny ze wspólnym gospodarowaniem zgodnie z k.r.o., w przypadku wniosków o refundację podatku VAT za gaz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gospodarstwo domowe a małżeństwo.

Jak rozpatrywać wnioski o refundację podatku VAT za gaz, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, ale oświadcza, że nie zamieszkuje i nie gospodaruje wspólnie z małżonkiem i nie ujmuje go w składzie gospodarstwa domowego we wniosku?

Czy sam fakt pozostawania w związku małżeńskim jest równoznaczny ze wspólnym gospodarowaniem, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX