Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 3 maja 2017 r.
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 21 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich i asesorskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych. Dyrektor sądu okręgowego jest też płatnikiem w zamówieniach realizowanych na rzecz sądów rejonowych.

Czy wartość takich zamówień podlega sumowaniu?

Czy można je uznać za odrębne zamówienia?

Sądy rejonowe nie są jednostkami organizacyjnymi sądu okręgowego. Zamówienia realizowane na rzecz sądów rejonowych nie są związane z własną działalnością sądu okręgowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację