Czy sąd może orzec o wypłacie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, podczas gdy odbywał terytorialną służbę wojskową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2021 r.

PYTANIE

Czy sąd może orzec o wypłacie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez wypowiedzenia z jego winy, podczas gdy odbywał terytorialną służbę wojskową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX