Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wywar gorzelniany z melasy jako produkt uboczny.

Czy są przepisy mówiące o tym, by wywaru gorzelnianego z melasy nie stosować zimą - nie lać na zamarznięte pola?

Ustawa z 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 796) - dalej u.n.n. mówi o nawozach naturalnych i mineralnych.

Jakie przepisy mają zastosowanie do wywaru gorzelnianego z melasy?

Jakie przepisy mówią o tym, że powinno się robić za każdym razem badania przed użyciem tego produktu ubocznego?

Czy są przepisy, by sprawdzić ile zostało zagospodarowane tego produktu ubocznego na pola?

Czy jest jakiś obowiązek prowadzenia ewidencji tego produktu ubocznego?

Czy ten produkt uboczny nadaje się do biogazowni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?