Czy ryczałtowiec może pomniejszyć przychód z tytułu działalności gospodarczej o składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w roku 2023 prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem (cały rok) oraz przez część roku był zatrudniony na umowę o pracę. Z tytułu umowy o pracę otrzymał PIT i jego przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu nie przekraczają 30.000,00 zł. Podatek z tytułu PIT-37 nie wystąpi. Na PIT-11 ma również wykazane składki na ubezpieczenie społeczne.

Czy o te składki (opłacone z tytułu umowy o pracę) może pomniejszyć przychód z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX