Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rozwiązanie stosunków pracy w związku z likwidacją szkoły wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi?

W szkole jest zatrudnionych 16 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Organ prowadzący szkołę podjął uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2016 r., o czym poinformował działające przy szkole związki zawodowe.

Czy wobec powyższego zamiar rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN i pracownikami administracyjno-obsługowymi na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. musi być konsultowany ze związkami zawodowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację