Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą ,która w dużej części sprzedaje swoje towary za granicę. Nasz klient z Francji płaci nam przez faktora z siedzibą w Szwajcarii. W umowie, którą podpisaliśmy jest cesja, przeniesienie należności na rzecz faktora. Za usługi świadczone na podstawie umowy faktor potrąca sobie prowizję, która zostaje potrącona bezpośrednio przy płatności. W odniesieniu do potrąconej prowizji rozpoznaję obowiązek podatkowy z tytułu importu usług spoza UE w dacie dokonania potrącenia (na podstawie informacji od faktora) .

Czy moje postępowanie jest właściwe?

Czy moment obowiązku wyznacza dzień potrącenia przez faktora, czy dzień wpływu pieniędzy na konto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?