Czy różnicę pomiędzy należnością wykazaną na fakturze a otrzymaną od klienta można wykazać w PKPiR?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziudzik Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klienta biura rachunkowego, polski kontrahent, wystawia faktury na przedsiębiorcę Niemieckiego. Klientka prowadzi KPIR. Według tamtejszych przepisów, przedsiębiorcy mogą pomniejszać kwotę zapłaty o 3% wartości faktury, w związku z terminową płatnością.

Jak mamy to ujmować w KPiR? Czy klientka powinna robić korektę pomniejszającą o kwotę 3%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX