Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy różnice pomiędzy kosztami rachunkowymi a kosztami podatkowymi, w zakresie np. momentu ujęci, powinny wynikać z ksiąg rachunkowych (np. ewidencja na kontach pozabilansowych)?

Przykładowo został ujęty koszt rachunkowo w poprzednim roku obrotowym, który jest kosztem podatkowym w roku bieżącym.

Czy ujecie tego kosztu w CIT, w roku bieżącym, musi wynikać z jakiegoś zapisu z ksiąg rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?