Czy różnice pomiędzy fakturami a wprowadzanymi towarami powinny zostać ewidencjonowane i rozliczane jako odchylenia od cen ewidencyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabywa towary do odsprzedaży od dostawców zagranicznych. Faktury zakupu są księgowane wg kursu NBP z dnia poprzedzającego ich wystawienie. Następnie po otrzymaniu towarów, wg tego samego kursu są wprowadzane towary na magazyn. Ze względu na uciążliwość tej ostatniej operacji spółka chciałaby wprowadzać wszystkie towary w danym miesiącu lub kwartale wg jednego kursu (np. kursu na koniec poprzedniego kwartału). Różnice pomiędzy fakturami a wprowadzanymi towarami byłyby odchyleniami od cen ewidencyjnych towarów.

Czy jest to prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX