Czy różnice kursowe od płatności za faktury należy wyliczyć wg średniego kursu NBP, czy kursu podanego przy przypisanej do... - OpenLEX

Czy różnice kursowe od płatności za faktury należy wyliczyć wg średniego kursu NBP, czy kursu podanego przy przypisanej do danej operacji prowizji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca założył firmowe konto w walucie euro w celu rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi. Na konto wpływają należności za faktury w walucie euro. Do każdej takiej operacji bank nalicza prowizje w euro, podając jednocześnie własny kurs (inny niż średni kurs NBP) oraz równowartość w PLN (każda prowizja to 10,00 zł). Przy kwocie wpływającej za fakturę nie ma podanego takiego kursu.

Czy różnice kursowe od płatności za faktury należy wyliczyć wg średniego kursu NBP, czy kursu podanego przy przypisanej do danej operacji prowizji?

Do dnia 27 marca na konto euro wpłynęło od różnych kontrahentów łącznie 6000 euro (w tym 800 euro wpłynęło 20 marca 2014 r. za fakturę wystawioną 20 lutego 2014 r.; wartość faktur nie przekracza 1000 euro). Dnia 27 marca 2014 r. przedsiębiorca dokonał przeksięgowania całej kwoty (bank automatycznie odjął prowizje) na konto złotówkowe (5948,53 euro przeksięgowano po kursie 4,1600 co dało 24.745,88 zł).

Czy od tej operacji należy wyliczyć różnice kursowe, jeśli tak, to w jaki sposób? Jak należy postępować w przypadku, gdyby przedsiębiorca chciał przeksięgować część kwoty, którą posiada na rachunku, np. 1100 euro?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?