Czy różnica pomiędzy aktywami a pasywami z inwentaryzacji będzie stanowiła kapitał własny jednostki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik przekroczy w 2020 r. limit 2 mln euro wg art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W związku z tym od roku 2021 zaprowadzi księgi rachunkowe. Na dzień 2020/12/31 sporządzi inwentaryzację aktywów i pasywów, wg której: 1) stan ŚT to 100 tys. zł (umorzenie 40 tys. zł), 2) stan należności to 30 tys. zł, 3) stan środków pieniężnych to 5 tys. zł, 4) dochód po zamknięciu KPiR to 33 tys. zł, 5) zobowiązania to 50 tys. zł. Suma aktywów to 95 tys. zł. Suma pasywów z inwentaryzacji to 83 tys. zł.

Czy różnica 12 tys. zł będzie stanowiła w tym przypadku kapitał własny?

Na jakie konto kapitał ten powinien zostać odniesiony - 800-Kapitały (fundusze) podstawowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX