Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski przedsiębiorca w grudniu 2016 r. zamówił wykonanie maszyny w jednym z krajów UE i wpłacił zaliczkę w euro. Maszynę od początku planowano wziąć w leasing. W lutym 2017 r. podpisana została umowa leasingu z polską firmą leasingową (trójstronna - z udziałem producenta maszyny) z planowanym terminem dostawy maszyny na koniec 2017 r. Ze względów technicznych dostawa i uruchomienie maszyny się opóźniło i maszyna została dostarczona dopiero na początku 2018 r., a leasingodawca rozpoczął fakturowanie leasingu od marca 2018 r. Korzystający przedmiotową umowę zgodnie z obowiązującymi go przepisami potraktował bilansowo jako nabycie środka trwałego i wprowadził do ewidencji środków trwałych w marcu 2018 r. (podatkowo jest to umowa leasingu tzw. operacyjnego - tj. kosztem korzystającego są raty wg faktur). W lutym 2018 r. a więc przed przyjęciem środka do używania producent zwrócił przedsiębiorcy zaliczkę wpłaconą w 2016 r. (bo płatności dokonał producentowi leasingodawca). Ze względu na różne kursy euro z dnia wpłaty zaliczki i jej zwrotu powstała różnica kursowa.

Czy różnica kursowa od tej zaliczki powinna bilansowo być zaliczona do wartości początkowej środka trwałego w leasingu czy jest to zwykły koszt finansowy?

Zaliczka została wpłacona i zwrócona w EURO, ale sam leasing w zakresie rozliczeń między leasingodawcą a korzystającym jest w całości denominowany i rozliczany w PLN.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?