Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina planuje rozdzielenie szkoły podstawowej w X z filią w Y, na dwie odrębne ośmioklasowe szkoły podstawowe: szkoła podstawowa w X i szkoła podstawowa w Y. Podjęto już uchwałę o zamiarze przekształcenia z dniem 31.08.2018 r. obecnej szkoły na dwie odrębne szkoły podstawowe. Uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. Aktualnie tworzymy uchwałę o przekształceniu i mamy następujące pytania: 1. Czy należy nadać nowe statuty dla obydwu szkół? 2. Czy w uchwale umieścić paragraf o zmianie uchwały z marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego? 3. Czy po przyjęciu uchwały przez radę gminy będzie ona aktem założycielskim dla obydwu szkół? 4. Czy po przyjęciu uchwały przez radę gminy należy przeprowadzić konkurs na dyrektora w obydwu szkołach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?