Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkuje sztućce plastikowe z tworzywa sztucznego. Wyroby gotowe (sztućce) są wyceniane wg stałej ceny ewidencyjnej.

1) Czy równocześnie można stosować dwie różne metody wyceny rozchodu materiałów w zależności od grupy materiałowej tzn. każdej grupy materiałowej przypisać inną metodę np. komponenty (barwniki, folia, etykiety) wg FIFO, ale już tworzywo sztuczne - podstawowy surowiec wg szczegółowej identyfikacji partii?

2) Czy metodę wyceny można zmieniać na poszczególnych etapach przetwarzania surowca i produkcji wyrobu tj przy rozchodzie surowca z magazynu do produkcji np. wyceniać rozchód wg szczegółowej identyfikacji partii, a następnie już po zmieszaniu tworzywa na wstępnym etapie produkcji tj przemiału i oryginału z barwnikiem wg określonej receptury wyceniać rozchód tego półproduktu (mieszanki tworzywa) wg FIFO?

Czy na tym etapie możemy mówić już o półprodukcie, czy nadal o materiałach w przerobie?

Na jakim etapie przetworzenia ww półprodukt powinien otrzymać cenę ewidencyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?