Czy roszczenie wynikające z art. 220 k.c. ma zastosowanie przy podziale nieruchomości w trybie przepisu art. 95 pkt 4 u.g.n.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy roszczenie wynikające z art. 220 k.c. ma zastosowanie przy podziale nieruchomości w trybie przepisu art. 95 pkt 4 u.g.n.?

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę rolną, nieobjętą ustaleniami mpzp oraz decyzji o warunkach zabudowy. Współwłaściciele złożyli wspólny wniosek o zatwierdzenie projektu podziału opracowanego z powołaniem się na art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czy współwłasność i zgodne oświadczenie współwłaścicieli uprawnia do interpretacji przepisu tj. "realizacji roszczeń do części nieruchomości"?

Czy można taki podział dokonać w trybie administracyjnym?

Czy podział w trybie art. 95 pkt 4 u.g.n. ma zastosowanie w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej?

Współwłaściciele nabyli udziały w wyniku spadkobrania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX