Czy rolnik może samodzielnie wywozić ścieki bytowe wytworzone na terenie własnego gospodarstwa domowego na oczyszczalnię ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik może samodzielnie wywozić ścieki bytowe wytworzone na terenie własnego gospodarstwa domowego na oczyszczalnię ścieków?

Rolnik deklaruje, że posiada odpowiedni sprzęt. Jednak nie dysponuje on zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access