Czy rolnik może pobierać jednocześnie unijne dopłaty bezpośrednie do gruntów jako właściciel ziemi i świadczenie pielęgnacyjne... - OpenLEX

Czy rolnik może pobierać jednocześnie unijne dopłaty bezpośrednie do gruntów jako właściciel ziemi i świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Czy wnioskodawca, który jest rolnikiem w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawną matkę i złożenia do powyższego wniosku oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego może składać wniosek o unijne dopłaty bezpośrednie do gruntów jako właściciel ziemi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX