Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik planuje zakup ciągnika (200,000 zł - połowę sfinansuję dotacja z UE). Aby rata była mniejsza dealer zaproponował aby rolnik otworzył działalność gospodarczą i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, aby można było ten VAT za zakup ciągnika odzyskać. W związku z tym, rolnik zamierza otworzyć działalność z dniem 1 czerwca. Od dnia otwarcia działalności rolnik, który sprzedaje zboże, będzie musiał wystawiać faktury na to zboże, ale jego żona sezonowo sprzedaję owoce i warzywa z ich sadu.

Czy rolnik w swojej działalności będzie musiał również ewidencjonować sprzedaż sezonową, czyli od dnia założenia działalności powinien ewidencjonować wszelką sprzedaż?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?