Czy rolnik, który spełnia wszystkie warunki, może otrzymać warunki zabudowy na dom mieszkalny na działce oznaczonej symbolem BR/PsV?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik, który spełnia wszystkie warunki (za wyjątkiem 5-letniego okresu zamieszkania w gminie) w znaczeniu obowiązującej ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, może otrzymać warunki zabudowy na dom mieszkalny na działce oznaczonej symbolem BR/PsV (powierzchnia działki jest poniżej 3.000 m2)?

Działka jest położona na terenie zwartej zabudowy wsi, nie ma planu miejscowego.

Jeżeli tak, to czy może przepisać te warunki zabudowy na osobę nie będącą rolnikiem w świetle powyższych ustaw?

Albo dalej, przepisać decyzję pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX