Czy rolnik, który spełnia wszystkie warunki, może otrzymać warunki zabudowy na dom mieszkalny na działce oznaczonej symbolem BR/PsV?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rolnik, który spełnia wszystkie warunki (za wyjątkiem 5-letniego okresu zamieszkania w gminie) w znaczeniu obowiązującej ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, może otrzymać warunki zabudowy na dom mieszkalny na działce oznaczonej symbolem BR/PsV?

Działka jest położona na terenie zwartej zabudowy wsi, nie ma planu miejscowego.

Jeżeli tak, to czy może przepisać te warunki zabudowy na osobę nie będącą rolnikiem w świetle powyższych ustaw?

Albo dalej, przepisać decyzję pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX