Czy rolnik, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej podlegający pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek przekazać sporządzone sprawozdanie finansowe do KAS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pilch Hubert
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej sporządza sprawozdanie finansowe dla osoby fizycznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG oraz nie jest wpisany do KRS. Podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na obrót prowadzi księgi rachunkowe i jest zobowiązany sporządzać sprawozdanie finansowe.

Czy ma obowiązek przekazać sprawozdanie finansowe do KAS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX