Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przysługują świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie, która została ustanowiona rodziną zastępczą dla swojego rodzeństwa i jednocześnie opiekunem prawnym dla swojego rodzeństwa, biorąc pod uwagę zapis zarówno ustawy o świadczeniach rodzinnych jak i zapis ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdzie odpowiednio w art. 7 u.ś.r. i art. 10 u.p.o.u.a. czytamy, iż zasiłek rodzinny czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli dziecko lub osoba uprawniona zostały umieszczone w pieczy zastępczej?

W tym konkretnym przypadku - matka dzieci nie żyje, od ojca dzieci są zasądzone alimenty i ojciec dzieci jest pozbawiony praw rodzicielskich, pełnoletnia siostra tych małoletnich została ustanowiona rodziną zastępczą i ich opiekunem prawnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?