Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzicom ucznia niepełnosprawnego niewidomego i słabowidzącego należy się zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna? 19 - letni uczeń odbywa obowiązek nauki w 3 klasie liceum ogólnokształcącego w ramach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?