Czy rodzicom przysługuje zwrot kosztów dowożenia 22-letniego ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo oświatowe przysługuje rodzicom zwrot kosztów dowożenia 22-letniego ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych? Uczeń posiada niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX