Czy rodzice mogą zostać zaproszeni na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej na zebranie organu, podczas którego rada pedagogiczna podejmie uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wygląda krok po kroku procedura skreślenia ucznia z listy uczniów? W szczególności w jaki sposób i kiedy powiadamiać rodziców, o których działaniach i czy mają oni prawo do swojego przedstawiciela w czasie głosowania nad skreśleniem podczas zebrania rady pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX