Czy rodzic uczestniczący w zebraniu może otrzymać kserokopię protokołu z tego zebrania? - OpenLEX

Czy rodzic uczestniczący w zebraniu może otrzymać kserokopię protokołu z tego zebrania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzic uczestniczący w zebraniu może otrzymać kserokopię protokołu z tego zebrania? Rodzicowi udostępniono protokół, zapoznał się z jego treścią - odczytał protokół w obecności dyrektora szkoły, podpisał protokół zebrania, parafował każdą stronę. Oczekuje wykonania kserokopii tego protokołu celem posiadania dokumentu w domu. W treści są nazwiska osób wypowiadających się podczas zebrania, są cytaty wypowiedzi zarówno nauczycieli, jak i rodzica.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?