Czy rodzic może pisemnie upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru jego dziecka z przedszkola?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy prawne regulują sprawę odbioru dziecka z przedszkola?

Czy rodzic może pisemnie upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru jego dziecka z przedszkola? Jeżeli nie, które przepisy prawne regulują tą kwestię?

Czy odpowiedni zapis w statucie przedszkola (np. rodzic może upoważnić tylko osobę pełnoletnią do odbioru dziecka) wystarczy, by móc egzekwować to przez pracowników?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access