Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W procedurze rekrutacyjnej dzieci do przedszkoli miejskich jest czynność nazwana: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Ma się to odbywać w wyznaczonym terminie, po podaniu do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych.

Jeżeli rodzice składają wnioski do 3 przedszkoli (rekrutacja nie jest prowadzona w systemie elektronicznym, tylko papierowym) to powinni pisemną wolę złożyć tylko w jednym przedszkolu?

Z doświadczenia po rekrutacji z ubiegłego roku rodzice składają oświadczenie we wszystkich przedszkolach, w których złożyli wnioski rekrutacyjne.

Czy rodzic powinien złożyć wolę przyjęcia w jednym przedszkolu?

Co jeśli rodzice złożą wolę przyjęcia akurat do takich przedszkoli, które mają ograniczona liczbę miejsc i wiele dzieci z uwagi na niska liczbę punktów nie zostanie do tych przyjęte?

Czy prezydent wskazuje miejsca w innych przedszkolach, pomimo iż wolę złożono w zupełnie innym przedszkolu?

Ponadto niektóre dzieci są na listach przyjętych w 3 przedszkolach, z uwagi na wysoką liczbę punktów (kryteria ustawowe), a niektóre dzieci są na listach nieprzyjętych w każdej placówce, do której złożono wnioski.

Kto ma prawo uporządkować tę sytuację, aby liczba dzieci przyjętych w skali miasta oraz liczba dzieci nieprzyjętych była realną liczbą?

Jak to rozwiązać organizacyjnie?

Czy dyrektorzy przedszkoli miejskich mają prawo do weryfikacji list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w skali miasta i decydowania o tym, gdzie dane dziecko w efekcie będzie uczęszczało, gdyż należy przyjąć wszystkie dzieci uczestniczące w procedurze rekrutacyjnej, a wolę przyjęcia rodzice składają w sumie we wszystkich placówkach, na co nie mają wpływu ani komisje rekrutacyjne ani dyrektorzy przedszkoli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację