Czy rodzeństwo będące opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy siostra będąc opiekunem prawnym swojego całkowicie ubezwłasnowolnionego brata może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Brat ma 27 lat niepełnosprawność istnieje od uroczenia. Siostra zrezygnowała z pracy. Matka nie żyje a ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich. Chłopak ma jeszcze inne rodzeństwo które nie może się nim zająć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX