Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r.

PYTANIE

Czy roboty budowlane realizowane na istniejących gazociągach DN 500 i DN 400 polegające na:

- Zabudowie monobloków

- Ułożeniu kabli pomiarowych do punktu pomiarów elektrycznych (szafka)

- Montażu punktu pomiarów elektrycznych (szafka) przy monoblokach

- Wykonaniu uziemienia przy monoblokach

- Montażu układów pośrednio doziemiających

- Przebudowie istniejących i montażu źródeł polaryzacji katodowej

- Naprawie defektów powłoki izolacyjnej

- Wymianie gruntu na piasek przy gazociągu

można zaliczyć do kategorii robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Czy w związku z tym na wykonanie ww. robót wystarczy dokonać zgłoszenia robót budowlanych?

Do jakiej kategorii robót zgodnie z pr. bud. powinno się zakwalifikować ww. zamierzenie - przebudowa gazociągu czy remont gazociągu?

Zabudowa monobloków oraz dalszych robót z tym powiązanych związana jest koniecznością zastosowania ochrony przeciwkorozyjnej dla istniejącego gazociągu przesyłowego w związku z zbliżeniem do niego projektowanej linii przesyłowej linii elektroenergetycznej NN. Zatem ma na celu sprawną eksploatację istniejącego urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?