Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecnie droga jest o nawierzchni nieulepszonej o szer. 5-6 m z poboczami gruntowymi, częścią rowów przydrożnych. Konstrukcję drogi stanowi podbudowa piaszczysta i z tłucznia kamiennego. Droga nie posiada wytyczonego geodezyjnie pasa drogowego - jest zlokalizowana na działkach leśnych. Na istniejącej drodze projektuje się utwardzenie nawierzchni drogi warstwą z kamienia łamanego wraz z odbudową rowów odwadniających, a także wykonanie zatok mijankowych o nawierzchni z kamienia łamanego.

Czy wymienione roboty budowlane powinny być wykonane: na podstawie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robot, czy nie wymagane są ani pozwolenie, ani zgłoszenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?