Czy rezygnacja przez nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej w szkole po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego jest... - OpenLEX

Czy rezygnacja przez nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej w szkole po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego jest sytuacją wymuszającą zabezpieczenie nauczycielowi pracy w pełnym wymiarze zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rezygnacja przez nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej w szkole, a tym samym utrata możliwości korzystania z obniżki pensum, złożona 30.05 po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego jest sytuacją wymuszającą zabezpieczenie nauczycielowi pracy w pełnym wymiarze zatrudnienia? Czy też odbiera mu to prawo do skorzystania z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, ponieważ nie przewidział w kwietniu swojej rezygnacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX