Czy rezydent szwedzki powinien rozliczać w Polsce przychody z działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polak mieszkający w Szwecji (i tam rozliczający się z podatków) zakłada działalność gospodarczą w Polsce. W ramach tej działalności planuje budować domy w Szwecji.

Czy w takim przypadku, pod kątem księgowym, w Polsce powinny być wykonywane jakiekolwiek czynności (prowadzenie ewidencji, jeżeli tak, to jakiej - podatnik wybrał opodatkowanie skalą podatkową)?

Co z kosztami ogólnymi (typu usługi telekomunikacyjne itp.) jeżeli w Polsce żadne usługi nie będą świadczone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX