Czy rezultatem zadania w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę może być liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rezultatem zadania w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę (ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) może być liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu, którym wydano karnety?

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu nielimitowanego, bezpłatnego dostępu do obiektu sportowego w okresie wakacyjnym dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy oraz dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie gminy (beneficjentów zadania).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX