Czy rezerwy na kredyt są kosztem podatkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank w roku 2017 i 2018 utworzył rezerwy na kredyt, dla którego sąd umorzył postępowanie egzekucyjne w 2018 roku, gdyż dalsza egzekucja jest bezskuteczna.

Czy rezerwy te są kosztem podatkowym w roku 2018, bo wtedy nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności - niezależnie od tego, w którym roku je zaksięgowano w koszty bilansowe?

Czy tylko rezerwy z 2018 roku są kosztem podatkowym w 2018 roku, a rezerwy zaksięgowane w 2017 r. można zaliczyć w koszty podatkowe tylko przez korektę zeznania CIT-8 za 2017 rok?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access