Czy renta uzyskana z zagranicznej instytucji podlega wliczeniu do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petentka ma dwoje dzieci i ma przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na jedno dziecko. Ojciec drugiego dziecka zmarł w maju 2023 r.

W miesiącu lipcu petentka przyniosła decyzję z ZUS o przyznaniu renty rodzinnej od miesiąca maja 2023 r. Doliczono petentce do dochodu rentę za miesiąc czerwiec 2023 r. w kwocie 1353,87 zł. W decyzji jest zapis, że kwota dopłaty ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w przypadku przyznania świadczenia zagranicznego, gdyż ojciec dziecka pracował również w Niemczech i Austrii.

W październiku 2023 r. petentka otrzymała decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych w Austrii o przyznaniu renty sierocej z wyrównaniem od miesiąca maja 2023 r. w kwocie 357,32 EUR. Jednocześnie po dostarczeniu przez petentkę powyższej decyzji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - ZUS wydał decyzję o przeliczeniu renty rodzinnej w Polsce i pomniejszył rentę wypłacaną w Polsce do 288,81 zł.

W decyzji jest zapis, że w związku z przyznaniem renty w Austrii wstrzymano dopłatę do minimum oraz, że nadpłacone świadczenia za okres od maja 2023 r. do października 2023 r. w kwocie prawie sześciu tysięcy złotych zostaną rozliczone po otrzymaniu informacji z instytucji niemieckiej w sprawie zatrzymanego wyrównania.

Jak potraktować otrzymaną rentę z Austrii i od którego miesiąca ewentualnie doliczyć otrzymaną rentę?

Czy rentę z Austrii doliczać do dochodu, gdy w Polsce zmniejszono z tego tytułu wypłacaną rentę do 288,81 zł, a nadpłacone świadczenia przez ZUS będą podlegały zwrotowi?

Petentka otrzymała 30.06.2023 r. również decyzję o przyznaniu renty z instytucji niemieckiej w kwocie 52,36 EUR.

W przypadku doliczenia dochodu z renty z Austrii i Niemiec, na jaki dzień należy przeliczyć kwotę Euro?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX