Czy rekompensata pieniężna, do której pracownik nabywa prawo w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jest wolna od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30 kwietnia 2020 r. firma rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia stron z jednym z pracowników (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). W porozumieniu o rozwiązaniu tej Umowy zawarto zapis: "….. z tytułu zawartego Porozumienia Pracodawca wypłaci Pracownikowi rekompensatę w wysokości X zł brutto, pod warunkiem wypełnienia zobowiązania……" tj. uzupełnienia brakującej dokumentacji i raportów do dnia 15.05.2020 r. W umowie jest dokładnie opisane, co pracownik powinien wykonać (tzn. raporty, dokumentacja, protokoły, do którego projektu itp, wymagające uzupełnienia), aby wypłacone zostało to świadczenie.

Czy rekompensata, którą pracodawca wypłaci pracownikowi, po wykonaniu zobowiązania jest dodatkowym wynagrodzeniem typu nagroda i należy pobrać od niej składki ZUS, czy jest przychodem ze stosunku pracy, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwolnionym ze składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX