Czy reklamy samowolnie ustawione na terenie miasta są w kompetencji Burmistrza Miasta czy tylko nadzoru budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radna rady miejskiej, która nie jest stroną postępowania, zwróciła się do nadzoru o udzielenie informacji, które z postawionych reklam są legalne.

Jakiej odpowiedzi powinien udzielić nadzór budowlany?

Czy reklamy samowolnie ustawione na terenie miasta są w kompetencji Burmistrza Miasta czy tylko nadzoru budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access