Czy regulamin świadczenia pracy zdalnej i hybrydowej może różnicować prawa pracowników? - OpenLEX

Czy regulamin świadczenia pracy zdalnej i hybrydowej może różnicować prawa pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca (spółka z. o.o.) wprowadził do stosowania regulamin świadczenia pracy zdalnej i hybrydowej, na podstawie art. 3, 4h i 4ha ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W firmie stosowane są trzy warianty: praca z biura, praca mieszana (tzw. hybrydowa), praca zdalna (praca z domu). Regulamin wprost stanowi, że: "hybrydowe formy pracy będą się różnić w zależności od charakteru stanowisk, obowiązków i odpowiedzialności uznaniowe i podlegają uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym", a także "zakwalifikowanie do skorzystania z pracy hybrydowej przez każdego pracownika będzie realizowane przez bezpośredniego managera na indywidualnych spotkaniach z osobami deklarującymi chęć przystąpienia do pracy hybrydowej w formie wywiadu/ankiety sprawdzającej możliwości podjęcia takiej pracy oraz uwzględniającej warunki pracy z domu (ergonomia, BHP)".

Czy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX