Czy refaktura może być wystawiona na wspólnika, czy musi być wystawiona na każdego z korzystających członków rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik spółki jawnej korzysta z 5 telefonów komórkowych rozliczanych w ramach umowy zawartej pomiędzy spółką jawną a dostawcą usługi, polnik telefony udostępnia członkom swojej rodziny. Spółka jawna otrzymuje fakturę od dostawcy usługi telekomunikacyjnej, a następnie refakturuje (odsprzedaje usługę) usługę na wspólnika w wartości kosztów rozmów dokonanych z tych telefonów w miesiącu otrzymania faktury od dostawcy usługi. Telefony nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej, dlatego opłaty za nie są refakturowane na wspólnika.

Czy refaktura może być wystawiona na wspólnika, czy musiałaby być wystawiona na każdego z korzystających członków rodziny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access